Har du nogensinde overvejet om du kunne spare penge ved at dele internet med naboen, så overvej lige følgende faktorer før du springer ud i det. Der er nogle ting man skal være opmærksom på – selvom det i mange tilfælde sagtens kan lade sig gøre.

Hvordan foregår det?

De mest almindelige vil være at du giver koden til dit trådløse netværk til den person du ønsker at dele internetforbindelse med eller alternativt sender et internetkabel til naboen, der er tilsluttet din router og personen kan så vi et accesspoint eller switch selv skabe sig adgang til f.eks. flere pc’ere.

Hvad skal du være opmærksom på ved deling af internet (tjekliste)

– Sørg for at filerne på dine enheder kun kan tilgås af dem du ønsker det. Det kan oftes gøres ved at sætte en kode på.

– Firewall og password beskyt din pc og wifi forbindelse

– Alt hvad der foretages på internettet efterlader ejeren af internetforbindelsens spor- du kan risikere at blive anklaget for noget du ikke har gjort.

– Du kan risikere lavere hastighed på dit internet

Med andre ord skal du stole på de personer du deler din internetforbindelse med.

Det kan være mod internetudbyderens regler at dele internettet med naboen